Nova publikacija u izdanju Sarajevskog otvorenog centra: Politička participacija u BiH

Ova publikacija je rezultat rada Sarajevskog otvorenog centra i saradnika_ca koji_e su sudjelovali_e na prvoj Akademiji političkog liderstva, održanoj od 29. juna do 5. jula 2012. godine u Sarajevu, a koju je organizovao Sarajevski otvoreni centar uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u BiH. Akademija je okupila mlade ljude koji dolaze iz različitih političkih stranaka i nevladinih organizacija u BiH. Cilj Akademije političkog liderstva jeste jačanje kapaciteta mladih ljudi koji se žele aktivno baviti politikom i sudjelovati u procesima donošenja odluka.

S obzirom na to da mladi_e političari_ke nisu dovoljno zastupljeni_e u političkim strukturama niti imaju mogućnost donošenja odluka, edukacija o političkom sistemu i različitim društvenim segmentima koji utječu na političke procese je neophodna kako bi se stvorili preduslovi za njihovo učešće. Važna komponenta ove akademije jeste sudjelovanje žena u politici, tako da su neki od modula akademije posvećeni ulozi žena u političkim strankama i njihovom pozicioniranju unutar stranačkih tijela. Učesnici_e akademije su imali_e priliku upoznati neke od političara_ki iz izvršne i zakonodavne vlasti u BiH, te predavače_ice iz BiH, Hrvatske i Srbije koji_e imaju višegodišnje iskustvo u akademskom, političkom i društvenom radu. Akademija političkog liderstva, u trajanju od sedam dana, pokrila je teme koje se tiču političkog sistema BiH, ljudskih prava, ustavnih reformi, državnih finansija, lokalne samouprave, izbora, obrazovanja, medija, evro- atlantske integracije BiH, te pitanja liderskih vještina.

Na prvu Akademiju političkog liderstva prijavilo se 142 mladih ljudi iz različitih političkih stranaka i nevladinih organizacija u BiH. Na njoj su sudjelovali_e su mladi_e političari_ke koji_e dolaze iz sljedećih političkih stranaka: Demokratska narodna zajednica (DNZ), Demokratska partija (DP), Hrvatska demokratska zajednica (HDZ), Hrvatska demokratska zajednica 1990 (HDZ 1990), Narodna demokratska stranka (NDS), Narodna stranka radom za boljitak (NSRZB), Naša stranka (NS), Nova socijalistička partija (NSP), Partija demokratskog progresa (PDP), Socijaldemokratska partija (SDP), Stranka za BiH (SBiH), Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Stranka demokratske akcije (SDA), Savez za bolju budućnost (SBBiH), te iz nekoliko udruženja: Asocijacija studenata Fakulteta političkih nauka Sarajevo, Atlantska inicijativa, Udruga mladih Dnevni boravak, Vijeće mladih Mostara, Sumero. Također, želimo naglasiti da smo imali učesnike_ce iz različitih dijelova BiH: Banje Luke, Bihaća, Brčkog, Fojnice, Gruda, Kiseljaka, Modriče, Mostara, Pala, Ribnika, Sarajeva, Šamca, Širokog Brijega, Tuzle, Ugljevika i Zenice.

Ovo je druga publikacija Sarajevskog otvorenog centra koja izlazi u okviru edicije BH Politika. Tekstovi koji se nalaze u ovoj publikaciji predstavljaju izlaganja predavača i predavačica Akademije političkog liderstva. Publikaciju smo podijelili na tri dijela: Sistem, Prava i Politika. U prvom poglavlju pod nazivom Sistem nalaze se tekstovi Zarija Seizovića (Etno-mobilizacija i institucionalna diskriminacija u Bosni i Hercegovini: kratak povijesno- pravno- politološki diskurs; Valery Perry: Ustav Bosne i Hercegovine: stanje, izazovi i šanse; Miroslava Živanovića: Lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini; Svetlane Cenić: Država, finansije, budžet i Vanje Matić: NATO i primjena rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti UN o ženama, miru i sigurnosti. U drugom poglavlju pod nazivom Prava nalaze se tekstovi Saše Madackog: Uvod u ljudska prava; Besime Borić: Socijalna prava u BiH; Adnana Kadribašića: Nacionalni mehanizmi za ravnopravnost spolova u BiH i Nenada Veličkovića: Nacionalizam u bošnjačkim, hrvatskim i srpskim čitankama. U trećem poglavlju pod nazivom Politika nalaze se tekstovi Tomislava Damnjanovića: Kampanja za početnike i Julie Mikić: Liderske vještine za mlade aktiviste i aktivistice u BiH.

Sarajevski otvoreni centar svojim programima želi utjecati na povećanje učešća građana i građanki u političkim odlukama i to kroz edukaciju i informisanje o političkim procesima, institucijama i akterima. Smatramo da je za jačanje demokratskog društva neophodno jačanje građanske svijesti o političkim tokovima, nadgledanje državnih institucija, te utjecanje na povećanje njihove odgovornosti. Povećanje kapaciteta i znanja članova i članica stranaka i nevladinih organizacija znatno utječe na odgovornu politiku koja će doprinjeti izgradnji društva jednakih mogućnosti.