Najava javne rasprave “Finansiranje i osnivanje sigurnih kuća u Federaciji BiH – Ka boljim rješenjima”

sigurna_kucaMedica Zenica i Sarajevski otvoreni centar Vas pozivaju na javnu raspravu Finansiranje i osnivanje sigurnih kuća u Federaciji BiH – ka boljim rješenjimaJavna rasprava se održava u hotelu Courtyard by Marriot u ponedjeljak 21.12. u 15:30 sati.

Na javnoj raspravi će govoriti Sabiha Husić iz organizacije Medica Zenica, Fatima Bećirović iz organizacije Vive žene Tuzla, Saša Gavrić iz organizacije Sarajevski otvoreni centar, te predstavnici/e Vlade FBiH.

Usvajanjem Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH stvoreni su uslovi za sistemsku borbu protiv rodno zasnovanog nasilja. Zakon u članu 35. predvidio je i uslove za finansiranje sigurnih kuća za privremeni smještaj žrtava nasilja. Federacija BiH od usvajanja zakona pa do danas nikada nije ispunila zakonsku obavezu sufinansiranja sigurnih kuća u iznosu od 70%. 2015. godine Vlada FBiH je zaključila da odredba iz člana 35. nije jasna. Umjesto da traži tumačenje ove odredbe, Vlada je odlučila da pristupi izmjenama i dopunama ovog zakona. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH usvojen je 2. decembra 2015. na Predstavničkom domu PFBiH te je upućen u javnu raspravu. Predložene izmjene zakona predviđaju da sigurne kuće moraju imati status ustanove. Kako bi se zastupnici/e, delegati/kinje, stručna javnost i svi/e zainteresovani/e upoznali/e sa ovom problematikom, Medica Zenica i Sarajevski otvoreni centar odlučili/e su se da organizuju ovu javnu raspravu.

Poziv na javnu raspravu u pdf verziji možete pronaći na ovom liku.