Nastavak podrške Švedske za sljedeću fazu inkluzije LGBTI osoba i rodnoj ravnopravnosti u BiH

Ambasada Švedske potpisala je ugovor sa Sarajevskim otvorenim centrom u znak podrške Strateškom planu organizacije za period 2021-2023. Sarajevski otvoreni centar i dalje ima vodeću ulogu u borbi za ljudska prava u BiH, sa posebnim fokusom na prava LGBTI osoba, žena i rodnu ravnopravnost.

„Švedska želi vidjeti aktivno civilno društvo u BiH koje doprinosi jačanju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Sarajevski otvoreni centar vidimo kao ključnog aktera koji strateški i predano radi sa zainteresiranim stranama na poticanju agende, a istovremeno gradi pokret i jača LGBTIQ zajednicu. Cijenimo strateško partnerstvo sa SOC-om i radujemo se nastavku saradnje u naredne tri godine“, izjavila je Lisa Curman, voditeljica programa Odjela za razvojnu saradnju Ambasade Švedske.

Švedska širom svijeta bilježi uspjeh u zagovaranju za rodnu ravnopravnost, što također uključuje probleme s kojima se suočava LGBTIQ zajednica. Nakon trogodišnjeg doprinosa i podrške uspjesima koje je ostvario SOC, u koje spada prva Povorka ponosa u BiH, kantonalni gender akcioni planovi koji uključuju LGBTI mjere, kao i uspješno strateško vođenje parničnih postupaka i zagovaranje koji su doprinijeli pokretanju rada institucija na regulaciji istospolnog partnerstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, Švedska nastavlja podržavati SOC.

„U vrijeme kada su prava LGBTI osoba napokon postala dio svakodnevnice u Bosni i Hercegovini i kada se toliko mnogo aktera pridružuje našoj borbi za ravnopravnost lezbejki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih, interspolnih i queer osoba, važno je usmjeriti ovu promjenu u pravom smjeru i nastaviti tim putem. Naš jedinstveni položaj kao feminističke organizacije koja pod jednim krovom okuplja sve one koji se bore za rodnu ravnopravnost, prava žena i LGBTI osoba, predstavlja vodilju svima ostalima u vremenu novonastalih anti-rodnih stavova i pokreta. Podrška Švedske pomoći će nam da nastavimo nizati uspjehe i spriječimo širenje negativnih trendova“, rekla je Emina Bošnjak, izvršna direktorica Sarajevskog otvorenog centra tokom potpisivanja ugovora.

Uz finansijsku podršku Švedske, Sarajevski otvoreni centar nastavlja rad na pravnoj regulaciji istospolnog partnerstva, pravnom priznavanju roda, slobodi okupljanja i borbi protiv diskriminacije i nasilja. SOC će također poduzeti pionirske aktivnosti i inicijative u oblasti socio-ekonomskih prava žena i LGBTI osoba, te uspostaviti strateška partnerstva sa istaknutim akterima iz različitih javnih i privatnih sektora u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini.

Za sve dodatne informacije molimo kontaktirajte Lisu Curman (Ambasada Švedske) ili Eminu Bošnjak (Sarajevski otvoreni centar).