Najavljujemo Priručnik za edukaciju o LGBT temama i ljudskim pravima

FINAL_NAIDA PRIRUCNIK_WEB-1Najavljujemo Priručnik za edukaciju o LGBT temama i ljudskim pravima, 40. knjigu u ediciji Ljudska prava Sarajevskog otvorenog centra, autorice Naide Kučukalić, za koju je ilustracije   uradio Alexander Mennicke.

Sarajevski otvoreni centar, već pet godina intenzivno radi na polju LGBT kulture i prava LGBT osoba, za i sa LGBT osobama, kroz mnogobrojne publikacije, izložbe, projekcije filmova, diskusije, treninge i radionice. Radionice su organizovane po mjestima širom Bosne i Hercegovine, a ciljevi radionica bili su razumijevanje osnovnih pojmova u vezi sa seksualnom orijentacijom i rodnim identitetom, upoznavanje s naročito stigmatiziranim i nevidljivim identitetima unutar LGBT identiteta, coming out, odnos jezika i roda, mediji i LGBT, LGBT kroz historiju, odnos religije prema LGBT osobama, a fokus radionica, najčešće su LGBT teme kroz pristup zasnovan na ljudskim pravima.

Priručnik, koji je pred vama, nastao je uvažavanjem iskustava sticanim kroz realizaciju radionica, promišljanjem o stečenoj praksi, te uvažavanjem reakcija osoba koje su učestvovale i koje smo dobijali poslije svake radionice. Autorica priručnika ima dugogodišnje i široko iskustvo koje se odnosi na držanje treninga, te je ovaj priručnik rezultat dugogodišnje prakse s terena i praćenja dinamičnog polja znanja, koje se neprekidno razvija.

Cilj priručnika je da obuči LGBT aktiviste, aktivistkinje, saveznike i saveznice, ali i sve osobe koje žele da više saznaju o LGBT teoriji, kulturi i ljudskim pravima, kako bi svoje znanje prenosili i vježbali s različitim grupama ljudi, da bi se među učesnicima i učesnicama povećalo razumijevanje o opštim pitanjima u vezi s LGBT osobama.

Ovaj priručnik nudi vježbe i alate za petodnevni program treninga. Svaki dan treninga obrađuje se jedna cjelina. Tako se prvi dan, nakon otvaranja treninga i upoznavanja s učesnicima/ama, te predstavljanja treninga i metodologije, bavimo ljudskom seksualnošću i pojmom spola, roda i rodnih uloga. Drugi dan, kao nastavak prvog dana, nastavljamo priču o spolnim i rodnim identitetima, gdje pažnju posvećujemo i pitanju trans* identiteta. Treći dan pričamo o seksualnoj orijentaciji i prolazimo kroz vremensku liniju priče o homoseksualnosti. Neminovno, kroz priču o homoseksualnosti definišemo pojmove heteroseksizma i homofobije, te dan zaokružujemo detaljnim definisanjem LGBT pojmova. Pretposljednji dan učimo o procesima coming outa, šta nam znači privatnost i šta sve podrazumijeva. Posljednji, peti dan treninga bavimo se pojmovima ljudskih prava, stereotipa i predrasuda, kako ih mijenjati i kako predrasude utiču na diskriminaciju.