Naida Bojnakova: Spriječimo vršnjačko nasilje!

Pogledajte video Naide Bojnakove, popularne YouTuberke o međuvršnjačkom nasilju.

Video je nastao u okviru projekta “Smanjenje nasilja u bh. školama” koji radimo uz podršku Ambasade Savezne Republike Njemačke (Njemačka saradnja) u BiH.