Na tematskoj sjednici rasprava i o rodnoj zastupljenosti u izvršnim organima vlasti

Sjednica-Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost spolova BiH i Sarajevskim otvorenim centrom, organizira tematsku sjednicu pod nazivom Ravnopravnost spolova i politička participacija u BiH

Tematska sjednica će biti održana u utorak, 22. septembra 2015, u zgradi Parlamentarne skupštine BiH (Bijela sala), Trg BiH 1, Sarajevo, s početkom u 12:00 sati.

Cilj ove tematske sjednice jeste predstaviti trenutno stanje rodne zastupljenosti u zakonodavnim i izvršnim organima na svim nivoima vlasti, a u namjeri da se utvrdi da li je bilo pomaka u organima zakonodavne vlasti nakon posljednje tematske sjednice o političkoj participaciji žena i nakon posljednjih izmjena Izbornog zakona BiH kojima su povećane rodne kvote na kandidatskim listama. Po prvi put Komisija želi obaviti raspravu i o rodnoj zastupljenosti u izvršnim organima vlasti.

Na sjednici će biti predstavljena rodna komponenta u zakonima o izboru zakonodavnih i imenovanjima izvršnih organa vlasti, kao i istraživanja koja je Sarajevski otvoreni centar proveo i objavio u dokumentima Gdje su žene u vladama? Zastupljenost i reprezentativnost žena i muškaraca u izvršnoj vlasti u BiH i  Kako do 40% žena u zakonodavnim tijelima u BiH? Analiza mogućih intervencija u izbornom sistemu BiH.

Također će biti predstavljena moguća rješenja za unapređenje kroz konkretne primjere za izmjene Izbornog zakona BiH, te zakona kojima se reguliraju imenovanja izvršnih organa vlasti.

Na sjednicu su pozvani predstavnici/e kantonalnih, entitetskih i komisija Brčko Distrikta za ravnopravnost spolova, državnog i entitetskih gender institucionalnih mehanizama, predstavnici/e Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, državnog i entitetskih ministarstava pravde, Centralne izborne komisije BiH, te nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija i ambasada u BiH.

 

Pozivno pismo možete preuzeti ovdje.

Agenda je dostupna na ovom linku.