Lične i coming out priče biseksualki i lezbejki u BiH

 

 

 

Sarajevski otvoreni centar u saradnji sa organizacijom Kvinna till Kvinna poziva sve biseksualke i lezbejke da pošalju svoje priče!

Konkurs za lične i coming out priče biseksualki i lezbejki u Bosni i Hercegovini

 

Kontekst

 

Sarajevski otvoreni centar je nezavisna, nestranačka i neprofitna organizacije koja promoviše aktivno građansko učešće kroz političku edukaciju i zagovaranje ljudskih prava kroz politike jednakosti zasnovane na rodu, seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu. U okviru našeg rada intenzivno se bavimo pravima lezbejki, gejeva, biseksualnih i transrodnih (LGBT) osoba.

Biseksualke i lezbejke u Bosni i Hercegovini, kao dio šire LGBT zajednice, su diskriminisane na dva osnova: prvo, kao žene u patrijarhalnom društvu i drugo zbog seksualne orijentacije u heteronormativnom društvu. Nadalje, biseksualne žene se suočavaju s diskriminacijom i predrasudama koje dolaze iz same LGBT zajednice: biseksualnost se često smatra “fazom”, kao i optužbama da perpetuiraju društvenu opresiju kroz negiranje njihovog lezbejskog identiteta. Pored fizičkog nasilja prema biseksualkama i lezbejkama, evidentna je i druga vrsta diskriminacije: ignoriranje životnog stila biseksualki i lezbejki i njihova nevidljivost u bosanskohercegovačkom društvu.

Sarajevski otvoreni centar želi osnažiti biseksualke i lezbejke u Bosni i Hercegovini i ponuditi im prostor da ispričaju svoju priču o lezbejskom/biseksualnom identitetu, drugosti i drugačijosti, ne(prihvatanju); njihovom unutrašnjem svijetu: strahovima s kojima se suočavaju, stidu, oprezu, ali i hrabrosti, slobodi i, konačno, coming out-u. Ove priče će biti objavljene u publikaciji krajem 2012. godine, koja će – pored ličnih i coming out priča, sadržavati i intervjue sa biseksualkama i lezbejkama. Ova publikacija će biti doprinos povećanju dostupnosti autentične literature u Bosni i Hercegovini koja se bavi životom i problemima neheteroseksualnih žena.

 

Koja može učestvovati?

Konkurs je otvoren za sve biseksualke i lezbejke iz Bosne i Hercegovine, bez obzira na godine, porijeklo, socijalni status, obrazovanje, politička uvjerenja…

Naročito ohrabrujemo biseksualke i lezbejke iz manjih bosanskohercegovačkih gradova da nam pošalju svoje priče.

 

Kako da učestvujem?

Jednostavno pošalji svoju priču na jednu od navedenih tema. Zvanični kriterij podrazumijeva najmanje 8000 znakova, bez automatskog formatiranja, pisanih fontom 12pt Times New Roman,razmakom između redova od 1,5, bez uvlačenja reda i margina. Pored priča, možeš slati i svoje fotografije, crteže, pjesme i sve što smatraš da može postati dio publikacije koja svjedoči o životu biseksualki i lezbejki u Bosni i Hercegovini.

Nije predviđen honorar za objavljene članke.

 

Kako se prijaviti?

Svoje priče pošaljite do 10. oktobra 2012. godine na mail [email protected]. Na ovaj mail možete slati i sva dodatna pitanja. Naš cilj je da objavimo najmanje 15 priča, ali, ovisno o rezultatima konkursa, moguće je objavljivanje i većeg broja priča.

O rezultatima konkursa prijavljene će biti obaviještene 12. oktobra 2012. godine.