Krivična djela počinjena iz mržnje

S ponosom najavljujemo da je započeo modul o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje na Policijska Akademija (FBiH). Obuka će trajati dva mjeseca i proći će je svi_e kadeti_kinje za čin policajca_ke i za čin mlađeg_e inspektora_ice. Sarajevski otvoreni centar je uspješno zagovarao da se uvede fond od 50 sati redovne nastave koja će se baviti ovom tematikom. U generaciji je ukupno 200 kadeta_kinja.