Kratki pregled predavanja: Feministička škola 25. maj 2018.

Piše: Sukavata Bejdić

U subotu 25. maja, u okviru Modula 2 – Država, zakon i javne politike – Maida Čehajić Čampara, iz Atlantske inicijative, održala je predavanje o seksualnom uznemiravanju.

Saznale smo da je Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH usvojen 203 godine, te da je uznemiravanje na osnovu spola i seksualno uznemiravanje definirano navedenim Zakonom, koji može biti i osnova za pokretanje tužbe za seksualno uznemiravanje. Do sada je procesuirano samo 14 ovakvih slučajeva u BiH.

Definicija seksualnog uznemiravanja je: „Seksualno uznemiravanje je svaki neželjeni oblik verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja spolne prirode kojim se želi povrijediti dostojanstvo osobe ili grupe osoba, ili kojim se postiže takav učinak, naročito kad to ponašanje stvara zastrašujuće, neprijateljsko, degradirajuće, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.“

Razgovarale smo o tome koji  rodni  stereotip se mogu vidjeti u filmovima snimljenim u bivšoj Jugoslaviji, npr. sekretarice i medicinske sestre su u skoro svim filmovima prikazane kao „predmet požude“, tj, uvijek imaju velike grudi i dubok dekolte.  Razgovarale smo i o rodnim stereotipima po kojima se i žene ponašaju, kao na primjer, komentare koji se odnose na fizičku izgled žene, poput neprikladnog „jesi dobra“ koje shvataju kao kompliment i zašto je to tako.

U praksi se mehanizam zaštite prava koji se odnosi na seksualno uznemiravanje rijetko koristi. Jedan od razloga je što žene ne znaju da mogu da prijave osobu koja ih uznemirava, drugi razlog je što se boje da prijave takav slučaj, a treći razlog je što nemaju dokaza. Predavačica je rekla da je seksualno uznemiravanje teško dokazati ako ne postoje svjedoci ili e-mail ili sms poruke koje dokazuju da je došlo do seksualnog uznemiravanja.

Razmijenile smo i sopstvena iskustva o nošenju sa ovim problemom i situacijama koje su nam se dešavale, a pogledale smo i nekoliko kratkih filmova na ovu temu. Evo jednog koji je korišten i u globalnoj kampanju protiv seksualnog uznemiravanja 2017. godine.

Realizaciju Feminističke škole Žarana Papić finansijski podržava Švedska vlada putem Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).