Kontekst, Al Jazeera Balkans: Vršnjačko nasilje

Kako prepoznati vršnjačko nasilje? Koja je vrsta nasilja najčešća među djecom i kako pomoći žrtvi? Mogu li se škole smatrati sigurnim mjestima? O ovim i drugim temama u Kontekstu je govorila i Slobodanka Dekić, istraživačica i autorica studije “Međuvršnjačko nasilje na osnovu različitosti – iskustava i preporuke” koju je Sarajevski otvoreni centar objavio u junu 2018. godine.

Preuzeto sa Aljazeera Blakans