Konkurs za posao: tražimo koordinatora_icu programa

Sarajevski otvoreni centar raspisuje konkurs za sljedeće radno mjesto:

Programski_a koordinator_ica
Oblast rada: Evropske integracije i ljudska prava

Opis pozicije

Sarajevski otvoreni centar traži programskog_u koordinatora_icu koji_a će u sklopu programskog tima Sarajevskog otvorenog centra samostalno biti angažovan_a u radu Inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine i neformalne inicijative “BiH Civil Society for UPR”.

Programski_a koordinator_ica će učestvovati u implementaciji postojećih, ali i razvoju novih programa i projekata organizacije u skladu sa strateškim ciljevima. Tražimo osobe s iznimnim međuljudskim i diplomatskim vještinama, sposobne za efikasnu saradnju s raznovrsnim partnerima_cama, sa dobro razvijenim sposobnostima planiranja i upravljanja prioritetima, te komunikacijskim i prezentacijskim vještinama. Poželjan je visok interes za društveno-politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, regionu i Evropi, već postojeće znanje ili spremnost na izgradnju poznavanja procesa, te aktera_ki u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Idealni_e kandidati_kinje će se uskladiti s osnovnim vrijednostima SOC-a: kvaliteta, integritet, profesionalnost, intersekcionalnost, aktivizam i solidarnost.

Poslovni zadaci

 • Planiranje, implementacija, evidencija i evaluacija projektnih/programskih aktivnosti
 • Koordiniranje rada organizacija civilnog društva članica Inicijative za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine i neformalne inicijative “BiH Civil Society for UPR”
 • Praćenje političke situacije u BiH i Evropi, rada nadležnih institucija i drugih relevantnih organizacija civilnog društva; organizovanje i održavanje zagovaračkih sastanaka s identifikovanim relevantnim akterima u cilju zagovaranja pozicija bh. civilnog društva u vezi sa evropskim integracijama i poštivanjem ljudskih prava u BiH, te ulaganja prijedloga i amandmana na razvijene politike, zakone, dokumente i izvještaje u istim oblastima
 • Provođenje istraživanja, analiza prikupljenih podataka, izrada izvještaja i policy dokumenata i prijedloga
 • Kontinuirano informisanje javnosti, komunikacija sa medijima i pravovremeno reagovanje na relevantna dešavanja u oblastima evropskih integracija i poštivanja ljudskih prava u BiH
 • Izvještavanje prema domaćim i stranim institucijama i organizacijama, mrežama i inicijativama u oblasti evropskih integracija i ljudskih prava, te održavanje konsultacija s drugim organizacijama civilnog društva u oblasti izvještavanja i zagovaranja prema domaćim i stranim institucijama
 • drugi poslovi po potrebi i nalogu nadređenih

Minimalni uslovi koje kandidat_kinja treba da ispunjava su:

 • završen fakultet društvenog smjera, po mogućnosti pravo, političke nauke i/ili međunarodni odnosi
 • dvije godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • organizacijske sposobnosti i sposobnosti komunikacije i rada sa različitim ciljnim skupinama;
 • odlično poznavanje engleskog jezika;
 • odlično poznavanje rada na računaru

Način prijave

Svaka prijava treba sadržavati:

 • motivaciono pismo;
 • CV (info o obrazovanju, dosadašnjem relevantnom radnom i volonterskom iskustvu itd) – do 3 stranice maksimalno;
 • dva kontakta (ime i prezime, organizacija, mail, broj telefona itd.) za osobe koje vas mogu preporučiti;
 • drugi dokumenti po izboru kandidata_kinje.

Prijave treba isključivo slati putem maila na adresu [email protected] do kraja dana 8.1.2023. sa naslovom: «PRIJAVA NA OGLAS». Kandidati_kinje koju prođu u uži krug selekcije bit će pozvani_e na testiranje i intervjuisanje. Svi_e kandidati_kinje će biti informisani_e do 12. januara 2024. o ishodu njihove prijave.

Dodatne informacije

Angažman: puno radno vrijeme, 40 sati sedmično, inicijalni ugovor o radu na 12 mjeseci (sa probnim rokom od 6 mjeseci) s mogućnošću produženja.
Početak rada: 1. februara 2024. godine
Lokacija: Sarajevo
Neto plata: 1500 KM

Dodatne pogodnosti: privatno zdravstveno osiguranje, 30 dana godišnjeg odmora, odlične prilike za strukturirano i plaćeno profesionalno učenje i usavršavanje u okviru radnog vremena, stimulativno povećanje plate.

Sarajevski otvoreni centar baštini vrijednosti inkluzije i diverziteta i ponosan je na svoj pristup u davanju jednakih prilika za zapošljavanje svim zainteresovanim osobama. Ohrabrujemo sve kandidate_kinje bez obzira na njihove lične karakteristike, socijalni status, rasu, etničko ili nacionalno porijeklo, spol, seksualnu orijentaciju, rodni identitet, vjeru, bračni status, invaliditet, starateljstvo/skrbništvo, hroničnu bolest ili bilo koju drugu zaštićenu ličnu karakteristiku, da apliciraju na ovu poziciju.

Ukoliko ste zainteresovane_i za apliciranje, a niste sigurne_i da zadovoljavate uslove iz poziva i/ili imate pitanja, možete se javiti na mail [email protected].
Ukoliko imate problema sa otvaranjem ili čitanjem ovog oglasa, i voljeli_e biste da ga dobijete u nekom drugom formatu, molimo Vas da nam se javite na email [email protected], ili putem telefona na: +387 33 551 000.