Konkurs: Napravite logotip za Feminističku školu Žarana Papić

Logotype-Book-2Sarajevski otvoreni centar od 2015. godine nastavlja ženskostudijski program “Žarana Papić”, koji je 1998. godine pokrenulo i vodilo Udruženje Žene ženama kao prvi interdisciplinarni studij o ženama u Bosni i Hercegovini. Feministička škola Žarana Papić je dvosemestralni akademsko-aktivistički obrazovni program, koji će kroz četiri teorijsko-praktična modula i jedan zagovaračko-aktivistički seminar pokušati da pruži feminističko obrazovanje polaznicama_ima Škole.

Smjernice
Prilikom izrade logotipa, možete koristiti bilo koje grafičke elemente, kao i reference na konkretnu osobu. Logo treba da ima dvije verzije – na jednoj treba da piše – Feministička škola Žarana Papić, a na drugoj – Žarana Papić School of Feminism.

Upotreba
Logotip će se koristiti na svim materijalima i javnim događajima koji imaju veze sa ovom Feminističkom školom. Sva prava korištenja logotipa trajno pripadaju Sarajevskom otvorenom centru.

Uslovi prijave

Sve osobe koje žive u Bosni i Hercegovini mogu da učestvuju na konkursu.
Jedna osoba može poslati najviše 3 rada.

Prijava
Logotip možete poslati u JPG ili PDF formatu. Naziv datoteke treba da sadrži – ime_ prezime_logo. Radove slati na e-mail adrese [email protected] i [email protected]

Nagrada
Obezbjeđena je novčana nagrada za odabrani rad u iznosu od 300 KM.

Službena pravila
Svi upotrebljeni materijali moraju biti djelo osobe koja ga koristi, ili osoba mora imati prava na korištenje tuđeg autorskog rada. Radovi moraju biti originalni, ne smiju biti prethodno objavljivani i ne smiju kršiti prava trećih lica.

Konkurs je otvoren do 31.01.2015. godine, a rezultati konkursa će se objaviti najkasnije do 15.02.2015.