Kojeg je roda sigurnost? O sigurnosti i rodnim pitanjima u oružanim snagama – Okrugli sto u Sarajevu

NATO Štab Sarajevo i Sarajevski otvoreni centar vas pozivaju na okrugli sto pod nazivom „Kojeg je roda sigurnost?“ Okrugli stolovi na ovu temu prethodno su održani u opštinama Oštra Luka, Jajce, Prozor-Rama, Livno, Vlasenica, Milići i Zvornik. Cilj projekta je promovisanje većeg učešća žena u procesu odlučivanja i jačanje kapaciteta lokalnih ženskih organizacija.

Prema riječima zamjenika komandanta NATO Štaba Sarajevo, brigadira Haralda Hiortha: „NATO je izuzetno posvećen primjeni Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1325 o Ženama, miru i sigurnosti. Isto kao i BiH, i NATO ima Akcioni plan za primjenu Rezolucije koji nas obavezuje da sarađujemo sa lokalnim zajednicama i nevladinim organizacijama kako bismo podigli svijest o Rezoluciji i potrebi učešća žena u procesu odlučivanja. Cilj nam je da zajedno sa Ministarstvom odbrane BiH predstavimo projekte na kojima mi radimo, ohrabrimo žene iz malih zajednica da se više uključe u proces odlučivanja, ali i da čujemo njihove stavove o tome šta za njih predstavlja sigurnost.“

Govornici/e će biti zamjenik komandanta NATO Štaba Sarajevo, brigadir Harald Hiorth, brigadirka Mersida Mešetović iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, te Vanja Matić, koordinatorica programa Rodna ravnopravnost NATO Štaba Sarajevo.

Ovaj skup će vam pružiti priliku da saznate više programima rodne ravnopravnosti koje sprovode Ministarstvo odbrane BiH i NATO Štab Sarajevo, važnosti rodne perspektive za proces reforme odbrane, te potrebi uključivanja većeg broja žena u proces donošenja odluka po pitanju sigurnosti. Nakon prezentacija govornika/ca publika će imati priliku da aktivno učestvuje u diskusiji o gore navedenim temama.

Okrugli sto će se održati 19.12.2102. godine u prostorijama Kuće ljudskih prava, Dolina 1, u Sarajevu sa početkom od 14:00 sati.