Klix: Održana obuka za tužioce i stručne saradnike Tužilaštva KS o pravima LGBTI osoba

Obuka je održana u sklopu projekta “Izgradnja institucionalne mreže podrške za LGBTI osobe u Kantonu Sarajevo” 4. i 5. novembra 2017. godine.

Dvodnevna obuka je bila o pravima i boljem razumijevanju problema s kojima se nose lezbejke, gej, biseksualne, trans i interspolne (LGBTI) osobe u BiH pod nazivom “Predrasuda kao pobuda za izvršenje krivičnih djela počinjenih iz mržnje – suzbijanje nasilja nad LGBTI osobama, iskustva u Bosni i Hercegovini i regiji”.

Jedan od ciljeva je bio senzibilizirati i upoznati tužioce i tužiteljice s efikasnim načinima zaštite i procesuiranja kršenja ljudskih prava na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika u BiH, u skladu s domaćim pravnim propisima, a poštujući međunarodne i regionalne pravne standarde.

Također, cilj obuke je bio upoznavanje tužioca i tužiteljica s unapređenjem krivičnog zakonodavstva i prakse u oblasti zaštite ljudskih prava sa naglaskom na LGBTI osobe kao marginaliziranu društvenu grupu, od značaja za njihov rad.

Tekst preuzet sa portala klix.ba, objavljen 07.11.2017.