Ka pozitivnim praksama: Izvještavanje medija u 2014. godini o LGBT temama u Bosni i Hercegovini

Kristina Ljevak, Lejla Huremović, Sandra Zlotrg

Ka pozitivnim praksama: Izvještavanje medija u 2014. godini o LGBT temama u Bosni i Hercegovini

Sarajevski otvoreni centar, Fondacija Heinrich Böll – Ured za BiH, Fondacija CURE

Publikaciju možete preuzeti ovdje.