Javni poziv za izbor najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke, isporuke i montaže 10 kancelarijskih stolica za potrebe Udruženja Sarajevski otvoreni centar

U skladu sa Pravilnikom o nabavkama Sarajevskog otvorenog centra od 05.11.2022. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), ovim Javnim pozivom pozivaju se svi zainteresovani ponuđači da dostave ponudu za nabavku, isporuku i montažu 10 kancelarijskih stolica.

Sadržaj javnog poziva za dostavljanje ponuda, kako slijedi:

a) Naziv ugovornog organa: Sarajevski otvoreni centar (u daljem tekstu: SOC)

b) Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

10 kancelarijskih stolica koje trebaju zadovoljiti sljedeće ergonomske kriterije:

 • Zaobljen rub sjedalice
 • Zadnja trećina sjedalice udubljena zbog potpore u lumbalnom dijelu kičme
 • Lumbalno ispupčeni naslon, da ispravno naliježe na kičmu;
 • Školjkasti naslon
 • Otvoren ugao sjedenja od 95⁰
 • Podešavanje rukonaslona po visini
 • Izvlačenje sjedalice po dubini
 • Zaključavanje naslona u četiri pozicije;

Dodatne specifikacije:

 • Garancija najmanje 1 godina

Dodatne usluge koje bi bile uključene u cijenu stolica:

 • Isporuka najviše 30 dana od dana narudžbe kod odabranog ponuđača
 • Montaža unutar radnog vremena (08:00 – 16:00)

c) Period za koji se zaključuje ugovor: Period izvršenja usluge nabavke, isporuke i montaže 10 kancelarijskih stolica je od dana odabira najpovoljnijeg ponuđača, a odabir će se vršiti od 25.08. do 01.09.2023. Nakon izvršenog odabira najboljeg ponuđača, potpisaće se Ugovor. Ponuđač je dužan sklopiti Ugovor te ispostaviti fakturu/račun za realizaciju nakon odrađene usluge.

d) Kriterij za izbor ponude: Na osnovu kriterija najpovoljnije ponude.

e) Uslovi i zahtjevi koje ponuđači trebaju ispuniti:

– Izvod iz sudskog registra ili drugi dokument izdat od nadležnog organa kojim se dokazuje pravo na obavljanje predmetne djelatnosti (npr. Rješenje o registraciji)

– Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika (ID broj)

– Izjava ponuđača o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti za uredno i kvalitetno

izvršenje predmeta nabavke

– Detaljan opis i fotografije robe koja je predmet nabavke (detaljna kataloška dokumentacija sa nazivom artikla, nazivom proizvođača, fotografijom, cijenom), a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi ako to ugovorni organ zahtijeva

– Izjava ponuđača o minimalnom garantnom roku na isporučenu robu od minimalno 12 mjeseci

– Besplatana isporuka i montaža

– Popunjen i potpisan obrazac finansijske ponude – Prilog 1

f) Period važenja ponude: Period važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana.

g) Način dostavljanja ponude: Putem elektronske pošte na adresu ugovornog organa, po objavi ovog javnog poziva, svi zainteresovani ponuđači koji pružaju usluge nabavke, isporuke i montraže kancelarijskog namještaja u Bosni i Hercegovini, mogu se prijaviti na način da dostave svoje ponude.

SOC će se svakom od ponuđača koji ispunjava uslove i zahtjeve obratiti bilo sa potvrdnom ili negativnom odlukom o izboru.

h) e-mail adresa na koju se ponuda dostavlja: [email protected]

i) Realizacija: Usluga se realizuje nakon odabira najpovoljnijeg ponuđača, a odabir će se vršiti od 25.08. do 04.09.2023.

Nakon odabira najpovoljnije ponude, zaključuje se Ugovor sa dobavljačem te se usluga realizuje prilaganjem računa za navedenu uslugu i druge odgovarajuće dokumentacije.

j) Krajnji rok za dostavljanje ponuda (datum i vrijeme): 25.08.2023. godine do 16h sati.

k) Kontakt osobe, broj telefona i adresa elektronske pošte: Dina Vilić, 033/551-000, e-mail: [email protected]

U skladu sa članom 3. Pravilnika o nabavkama Sarajevskog otvorenog centra, nakon podnošenja poziva za učešće i nakon prijema početnih ponuda, imenuje se Komisija za nabavke, koja će po prijemu svake ponude istu evaluirati i predložiti zaključenje ugovora ili odbijanje ponude zavisno od kvaliteta prispjele ponude i raspoloživih budžetskih sredstava Sarajevskog otvorenog centra.

Ponuđači su dužni ovaj Obrazac popuniti, potpisati, pečatom ovjeriti, i poslati na mail [email protected] sa ostalom dokumentacijom.