Istraživanje potreba LGBT zajednice u Bosni i Hercegovini

rainbow webSarajevski otvoreni centar će u narednim mjesecima raditi na istraživanju potreba LGBT zajednice u Bosni i Hercegovini u sklopu projekta Coming out koji finansira Fond otvoreno društvo. Osnovni cilj ovog istraživanja jeste mapirati stvarne probleme i procijeniti konkretne potrebe LGBT osoba u BiH kako bi se moglo, preciznim podacima, dalje raditi na rješavanju tih problema kroz konkretni rad sa vladinim i drugim institucijama (kroz zagovaranje, edukaciju, sastanke i slično) za koje se pokaže da diskriminiraju LGBT osobe, ne obavljaju svoj posao u skladu sa profesionalnom etikom, ili na bilo koji drugi način ne zaustavljaju politiku selektivnog zastupanja ljudskih prava.