Informacije o novoj adresi

Obavještavamo Vas da je Sarajevski otvoreni centar preselio u nove prostorije. Sada se nalazimo u Kući ljudskih prava, na Marijin Dvoru na adresi Dolina 1.

Naš novi broj telefona i faxa je (033) 264 421.

Molim Vas da ove podatke promijenite i u Vašim bazama podataka.