INFOGRAFIKA: Šta je to Gender akcioni plan?

Ravnopravnost spolova je ključna za ostvarivanje napretka na polju poštivanja osnovnih ljudskih prava i razvoj demokratskog društva koje teži poštivanju vladavine prava i ekonomskom rastu u BiH.

Ovdje možete pogledati šta je to gender akcioni plan i zašto je njegovo donošenje na svim nivoima vlasti bitno.

Aktivnosti Sarajevskog otvorenog centra na zagovaranju usvajanja gender akcionih planova podržava CARE International Balkans u okviru projekta „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“, a finansijski podržavaju CARE Češka i Vlade Češke Republike.