INFOGRAFIKA: Smjernice za organizaciju javnih okupljanja za civilni sektor

Ko sve može organizovati okupljanje u Bosni i Hercegovini? Kome i kada se podnosi prijava, šta ona sadrži i kako je podnijeti? U infografičkom prikazu dostupnom ovdje donosimo odgovore na ova pitanja.

Ukoliko želite znati više o organizovanju javnih okupljanja, ovdje možete preuzeti priručnik namijenjen aktivistima_kinjama i potencijalnim organizatorima_cama mirnih okupljanja. Priručnik ima cilj da približi politički, pravni i institucionalni kontekst u kojem se prakticira pravo na slobodu mirnog okupljanja u Bosni i Hercegovini.