INFOGRAFIKA Narandžastog izvještaja: Seksualno i reproduktivno zdravlje žena u BiH

Kroz naš nedavno objavljen Narandžasti izvještaj bavile smo se stanjem ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini u 2020. godini. Obzirom da je prošlu godinu obilježila pandemija COVID-19, u poglavlju o seksualnom i reproduktivnom zdravlju uzele smo u obzir i utjecaj pandemije na pristup uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja, liječenje neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, dostupnost kontracepcije, postupaka sterilizacije/ vazektomije, pravo na pobačaj, HPV vakcine, sa konkretnim smjernicama za djelovanje.

U infografičkom prikazu pogledajte do kojih smo podataka došle, a Narandžasti izvještaj možete preuzeti ovdje.