INFOGRAFIKA: Gender akcioni plan BiH

2018. godine usvojen je Gender akcioni plan Bosne i Hercegovine, strateški dokument koji sadrži strateške ciljeve, programe i mjere za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u svim područjima društvenog života i rada, u javnoj i privatnoj sferi.

Detaljnije o GAPu BiH možete pogledati kroz infografički prikaz ovdje.

Aktivnosti Sarajevskog otvorenog centra na zagovaranju usvajanja gender akcionih planova podržava CARE International Balkans u okviru projekta „Unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje NVO u BiH“, a finansijski podržavaju CARE Češka i Vlade Češke Republike.