INFOGRAFIKA: GAP Kantona Sarajevo

Kanton Sarajevo je usvojio Gender akcioni plan 2019. godine za period 2019-2022, na inicijativu Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine KS. Izrađen je u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i GAP-om BiH. U njegovoj izradi sudjelovali_e su predstavnici_e relevantnih ministarstava kao i predstavnici_e civilnog društva.

Više o ciljevima i samom GAP-u Kantona Sarajevo pogledajte ovdje.