INFO SESIJA: Krivična djela počinjena iz mržnje u krivičnom zakonu FBiH

Koalicija drugi pokusajPOZIV ZA MEDIJE

Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje organizuje info sesiju na kojoj novinari i novinarke imaju priliku saznati više o novousvojenom Zakonu o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH kojim se, između ostalog, regulišu i krivična djela počinjena iz mržnje. Koalicija je na iniciranju ovakvih izmjena i dopuna radila od 2012. godine, a usvojena regulacija kruna je trogodišnjeg rada na podizanju svijesti parlamentaraca_ki i predstavnika_ca Federalnog ministarstva pravde o posljedicama ovakvih krivičnih djela na bh. društvo.

Info sesija na temu Krivična djela počinjena iz mržnje u Krivičnom zakonu FBiH, će biti održana 01.07.2016. godine u 11:30 ispred zgrade Parlamenta Federacije BiH.

Novousvojenim izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH, Federacija BiH konačno je omogućila strožije kažnjavanje za krivična djela motivisana predrasudom, te unaprijedila okvir zaštite marginaliziranih grupa kao što su nacionalne i vjerske manjine, povratnici, LGBTI osobe, osobe s invaliditetom, itd. Međutim sam zakonodavni okvir samo je početak borbe protiv ovih krivičnih djela koja čine značajan dio bosanskohercegovačke stvarnosti, članovi_ce Koalicije upozoravaju da je krajnje vrijeme da Federacija ozbiljno shvati svoje obaveze po ovom pitanju i da prateći zakonske izmjene mora adekvatno izmijeniti i unaprijediti programe edukacije policijskih službenika_ca, tužitelja_ki i sudija_tkinja.

Krajnje je vrijeme da institucije FBiH krenu u odlučnu borbu protiv netolerancije i krivičnih djela počinjenih iz mržnje!

Pozivamo vas da dođete na info sesiju te dobijete dodatne informacije i odgovore na sva ona pitanja koja vas interesuju.