Građenje institucionalne mreže podrške za LGBTI osobe u Kantonu Sarajevo

Sarajevski otvoreni centar je ove godine započeo suradnju sa ustanovama u Kantonu Sarajevo sa ciljem izgradnje institucionalne mreže podrške za LGBTI osobe. Ustanove koje su planirane da čine ovu mrežu su: općine, centri za socijalni rad, porodično savjetovalište, Kantonalno Tužilaštvo i zdravstvene ustanove.

U proteklom periodu su održani radni sastanci sa predstavnicima_cama prethodno pomenutih ustanova. Na sastancima je bilo govora o tome kako bi predstavnici/ce ovih ustanova trebali_e postupati sa LGBTI osobama, bilo je govora i o senzibilizaciji kroz edukacije koje će uslijediti u narednom periodu za predstavnike_ce ovih upravo ovih ustanova kako kroz infosesije, ali tako i kroz dvodnevne edukacije o ljudskim pravima LGBTI osoba. Ovo znači da kroz inicijalne sastanke i edukacije želimo stvoriti institucionalnu mrežu podrške za LGBTI osobe koje koriste usluge koje ove ustanove pružaju.

Također, za ove predstavnike_ce je u proteklom periodu napisan i priručnik sa konkretnim smjernicama za profesionalno i odgovorno postupanje sa LGBTI osobama. Cilj priručnika je da predstavnike_ce osvijesti koliko je važno LGBTI osobe integrirati u sve društvene tokove i prepoznati njihove potrebe, kako bi i ove_i građanke_građani bile_i u mogućnosti uživati zagarantovana osnovna ljudska prava, te da ne bi trebali ignorisati njihovu egzistenciju u bh. društvu, kroz neadekvatno i neprofesionalno postupanje prema njima.

Priručnik možete pronaći ovdje.

Ove aktivnosti finansijski podržava USAID-ov program podrške marginaliziranim grupama.