Finansijski i narativni izvještaj za 2013. godinu

Fin and nar report 2013Ovdje možete pročitati i downloadirati finansijski i narativni izvještaj Sarajevskog otvorenog centra za 2013. godinu na engleskom jeziku.

SOC FINANCIAL AND NARRATIVE REPORT 2013