FENA: Info sesija o pripremi izvještaja o stanju ljudskih prava u BiH

Tekst objavljen na fena.ba, januar 2019.

SARAJEVO, 24. januara (FENA) – Info sesija o Univerzalnom periodičnom pregledu (UPR) o stanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, čiji je cilj promocija i unapređenje ključnih aspekata ostvarivanja i zaštite ljudskih prava, održana je danas u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra, a u sklopu projekta koji finansira Vlada Kraljevine Nizozemske.