EU parlament poziva Tursku, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju da poštuju LGBTI prava

LGBT-intergroup-EU-parliamentUtorak, 19.04.2016

U svom posljednjem godišnjim izvještaju o napretku zemalja pristupnica, Europski parlament je evaluirao situaciju u Turskoj, Bosni i Hercegovini i Albaniji, uključujući i situaciju LGBTI osoba.

Što se tiče Bosne i Hercegovine, Europski parlament poziva na kreiranje strategije za suzbijanje diskriminacije u cijeloj zemlji kao i za uključivanje jasne definicije rodnog identiteta i seksualne orijentacije u državnom anti-diskriminacijskom zakonu.

Parlament također izražava zabrinutost zbog nasilja iz mržnje i govora mržnje prema LGBTI osobama, te u skladu s tim poziva Vladu da poduzme mjere za podizanje svijesti o pravima LGBTI osoba u pravosuđu, agencijama za provođenje zakona i javnosti.

Tanja Fajon zastupnica u EU parlamentu, potpredsjednica LGBTI intergrupe je komentarisala „Dok se u zemljama Zapadnog Balkana zaista dešavaju pozitivni pomaci LGBTI prava, govor mržnje i nasilje iz mržnje ostaju problematični i u mnogim slučajevima nisu imenovani kao takvima.” “Političari/ke bi trebali/e pokazati više hrabrosti da osude mržnju i spriječe zloupotrebe. Vrijeme je za jednaka prava za sve.”

www.lgbt-ep.eu