Emina Bošnjak na N1 govorila o napadu na LGBTIQ aktiviste/kinje u Banja Luci

Emina Bošnjak gostovala je na N1 Bosna i Hercegovina gdje je govorila o situaciji u Republici Srpskoj vezanu za ljudska prava LGBTI osoba. Bošnjak je konstatovala da je u proteklom periodu bio evidentan napredak, ali da je sada na sceni u Republici Srpskoj antirodna i anti LGBT priča.

“To je narativ i politika koja je potekla iz Rusije, a koja se širila na određene države centralne Evrope, pa se tako to vidjelo u Poljskoj i Mađarskoj gdje zapravo jedna od najranjivije društvene grupe – LGBT i tako ta politika bude iskorištena na način da se mobiliziraju ljudi, da se poziva na nasilje i konsoliduju najčešće autoritarne politike. Danas što vidimo je prestrašno, a za određene to je samo prilika da se održe na vlasti bez obzira na to što pozivaju na nasilje”, istakla je Bošnjak.

Cijelu emisiju možete pogledati u nastavku: