eFM radio, 16.12.2013 – Poboljšanja ljudskih prava LGBT osoba na zapadnom Balkanu

16. decembra 2013. godine u Dvorani zgrade Ujedinjenih nacija u Sarajevu, održana je regionalna konferencija poboljšanja ljudskih prava LGBT osoba na zapadnom Balkanu.