Dnevni avaz.ba: SARAJEVSKI OTVORENI CENTAR Žene u BiH još nemaju jednak pristup pravima kao muškarci

UntitledŽene u BiH se još suočavaju s diskriminacijom i nejednakim mogućnostima

Sarajevski otvoreni centar (SOC) pozvao je predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića da pokrene ili podrži inicijative iz oblasti zaštite ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti u BiH, upozoravajući da žene u BiH još nemaju jednak pristup pravima kao što to imaju muškarci.

SOC pozdravlja odluku Predsjedništva BiH da prihvati poziv predsjednika NR Kine Xija Jinpinga i generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona, upućen predsjedavajućem Predsjedništva BiH za sudjelovanje na susretu svjetskih vođa o rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena, koji će biti održan 27. septembra u New Yorku.

– Smatramo da ste prihvaćanjem učešća na tom značajnom događaju pokazali volju za integriranje principa rodne ravnopravnosti u svim oblastima i na svim nivoima vlasti u našoj zemlji, te Vas pozivamo da pokrenete i/ili podržite inicijative da se uvedu obavezne kvote za oba spola u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti tako da od 2018. godine ni jedno tijelo nema manje od 40 posto zastupljenog spola – ističe se.

Žene u BiH se, kako navode, još suočavaju s diskriminacijom i nejednakim mogućnostima pri pristupanju i ostvarivanju prava u odnosu na muškarce. Dodaju da su formalno zakonodavstvo i javne politike koje se odnose na zaštitu prava žena u BiH znatno poboljšani proteklih godina, ali da su istinske promjene u praksi spore.

– Žene ostaju bez mogućnosti uživanja ljudskih prava kako u privatnoj tako i u javnoj sferi, a dijalog i partnerstvo vlade i nevladinih organizacija, unapređivanje i zaštitu ljudskih prava i dalje su daleko od zadovoljavajućeg i na njima se treba još dosta raditi – navodi se.

Zalažu se i za osnivanje federalnog javnog fond za dječiju zaštitu, po uzoru na sličan fond koji postoji u Republici Srpsko te da se podrže i u potpunosti implementiraju aktivnosti predviđene Okvirnom strategijom za provedbu Istanbulske konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH za razdoblje 2015.-2018.

Autor: Srna

Avaz.ba