Demokratske performanse parlamenata u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini – prezentacija studije javne praktične politike

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Fakultet političkih nauka u Univerziteta u Podgorici i nevladina organizacija Sarajevski otvoreni centar zajednički realizuju naučni projekt pod nazivom Komparativna analiza demokratskih performansi parlamenata Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Projekt se realizuje u okviru Regionalnog programa za promociju istraživanja (Regional Research Promotion Programme), koji je koordiniran od strane Instituta za srednju i istočnu Evropu Univerziteta u Fribourgu (Švajcarska), a voditelj projekta je prof. dr. Slaviša Orlović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Bosanskohercegovački tim ovog projekta čine doc. dr. Goran Marković (Pravni fakultet, Istočno Sarajevo), mr. Maja Sahadžić (International University Sarajevo), mr. Damir Banović (Pravni fakultet, Sarajevo) i Saša Gavrić, MA (Sarajevski otvoreni centar).

U okviru ovog istraživanja cilj nam je bio da istražimo sljedeća pitanja: zakonodavne i kontrolne funkcije parlamenata, transparentnost u radu parlamenata, te utjecaj međunarodnih aktera na njihov rad. Rezultati istraživanja predstavljeni su na konferenciji u Beogradu, te će biti predstavljeni na okruglom stolu u Sarajevu i Podgorici. Svi radovi će biti objavljeni u zajedničkom zborniku radova, na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom jeziku, te na engleskom jeziku.

9:30 –10:00 Registracija i dolazak na okrugli stol

10:00 –11:00 Predavanje
Izazovi i iskušenja parlamenta u XXI vijeku
prof. dr. Slaviša Orlović
Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

11:00 –11:30 Prezentacija studije javna praktične politike za BiH
doc. dr. Goran Marković
Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu

11:30 –12:30 Diskusija

Okrugli sto će se održati u Kući ljudskih prava, Dolina 1, u Sarajevu.