Ciklus predavanja: Neko je rekao feminizam?, Tema: Koga žene predstavljaju u političkim tijelima i čije interese zastupaju?

koga zene predstavljajuU utorak, 10. decembra 2013. u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u sali I godine, na I spratu, biće održano peto predavanje u ciklusu predavanja pod nazivom Neko je rekao feminizam?. Ovaj Ciklus u fokusu ima feminističke teme, prava žena i pitanje roda, a temu petog predavanja Koga žene predstavljaju u političkim tijelima i čije interese zastupaju?, široj javnosti će približiti prof. dr. Jasna Bakšić-Muftić.  Predavanje počinje u 18 sati, otvoreno je za javnost a ulaz je slobodan.

Precizno formuliranje pitanja iz naslova teme glasilo bi: Da li žene u političkim tijelima predstavljaju samo žene i artikuliraju ženske interese kao posebne interese ili predstavljaju ukupno biračko tijelo i njihovo učešće u politici pokriva opšte interese?

Samo na prvi pogled  odgovor na ovo pitanje može se učiniti jednostavnim. Ono na najdublji način problematizira način učešća žena u političkom životu, odnosno da li je efikasnije i primjerenije nastupiti kao žena(gdje se ženski identitet gradi na razlici i tako postaje politički identitet) ili kao predstavnica građanstva(gdje se razlike minimiziraju i teži ka jednakosti).

Pitanje nije samo od interesa za feminističku teoriju koja traga za odgovorima da li žene treba da djeluju i da se ponašaju kao žene ili treba graditi identitet koji nije primarno definirana rodom. Prevedeno u oblasti politike i političkih prava, pristalice teorije razlike u skladu sa fundamentalnom postavkom da su žene nešto drugo i drugačije politički identitet žena vide u predstavljanju žena- upravo kao tog drugog i različitog-odnosno zastupanju i artikulaciji interesa žena kao posebnih interesa u političkim tijelima.

Prof. dr. Jasna Bakšić-Muftić je profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i autorica niza naučnih radova, uključujući i udžbenik za predmet Gender i pravo, pod nazivom: Ženska prava u sistemu ljudskih prava, u izdanju Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu iz 2006. godine.