Ciklus predavanja: Neko je rekao feminizam?, Tema: Feminizam i seksualnost

feminizam i seksualnostU četvrtak, 14. novembra 2013. u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra, u prostoru Multimedijalnog centra “Mak”, ul. Alipašina 6a, biće održano četvrto predavanje u ciklusu Neko je rekao feminizam? Ovaj ciklus u fokusu ima feminističke teme, prava žena i pitanje roda, a tema četvrtog predavanja je Feminizam i seksualnost koju će široj javnosti približiti mr Dragana Todorović, iz Novog Sada. Predavanje počinje u 18 sati, otvoreno je za javnost a ulaz je slobodan.

Isprepletenost seksualnosti i roda, značaj takvog odnosa za feminizam, kao i razmatranje toga zbog čega je seksualnost postala političko pitanje za feminizam, prikazujući pritome različite feminističke orijentacije koje su iz tih diskusija nastale, biće osnovna tema ovog predavanja.

Iako je seksualnost kao tema bila prisutna od samih početaka mišljenja, tek je u poslednjih nekoliko stotina godina postala jedno od centralnih mesta na kojem se ukrštaju teorije i prakse u potrazi za objašnjenjem različitih društvenih pojava. U različitim društveno-istorijskim periodima i kulturama, seksualnost je percipirana i objašnjavana na različite načine, uz različite posledice, podstaknuto različitim potrebama. Od filozofije, do medicine, preko umetnosti pa sve do politike i ekonomije, mnoge oblasti su bile (i ostale) zainteresovane za pitanja seksualnosti. Dok je proučavanje seksualnosti uglavnom bilo inicirano instrumentalnim motivima, gde je seksualnost najčešće bila sredstvo kojim bi se podržao ili opovrgao neki viši cilj, ona je na taj način postala i jedna od najkompleksnijih i najmistifikovanijih pojmova, koji je vrlo teško objasniti u njegovoj izolovanoj posebnosti. Ipak, takvi poduhvati su nužni kako bi se seksualnost denaturalizovala i razotkrila kao društvena konstrukcija, par excellence, ali i kako bi se dodatno dekonstruisali modusi i motivi na osnovu kojih je seksualnost instrumentalizovana.

Jedna od oblasti koja je naročitu pažnju posvetila seksualnosti, i zapravo čiji integralni deo je seksualnost, jeste feminizam. U tom smislu, promišljanje seksualnosti je uvek bilo neraskidivo povezano sa razvojem samog feminizma. Koren interesovanja feminizma za seksualnost seže sve do samih početaka prvog talasa feminizma i usko je povezan sa gej i lezbejskim liberacionističkim pokretom. Razlog zbog čega je feminizam u svoje okrilje udomio seksualnost, jeste značaj koji ima u odnosu na sam rod. Naime, rodna neravnopravnost je vrlo često bila temeljena upravo na seksualnim pretpostavkama, koje su služile za definisanje i perpetuiranje maskuliniteta i femininiteta, odnosno rodnih uloga. Iako postoji analitička razlika između roda i seksualnosti, ona je u praktičkom smislu manje jasna. Upravo je ovo razlog zbog čega je seksualnost toliko važna za feminizam i promišljanje roda.

Dragana Todorović je rođena 1980. godine u Novom Sadu. Saradnica je Labrisa – organizacije za lezbejska ljudska prava iz Beograda, u okviru programa za lobiranje i javno zagovaranje.  Diplomirala je politiku i međunarodne odnose, a magistrirala rodne studije na Departmanu za studije roda Centralno-evropskog univerziteta u Budimpešti, i trenutno radi na doktoratu iz iste oblasti. Profesionalno je fokusirana na javne politike u oblasti LGBT prava i gender mainstreaming, kao i na pitanja odnosa roda i seksualnosti, i roda i ruralnog razvoja.  Objavila je više radova i prevoda iz navedenih oblasti, i učestvovala na mnogobrojnim naučnim i aktivističkim konferencijama. Radila je u vladinom i nevladinom sektoru, u zemlji i inostranstvu. Vegetarijanka i Vojvođanka.