Bljesak.info: U svim zemljama regije u porastu broj zločina iz mržnje; U BiH drastično!

afwdfTekst objavljen na portalu Bljesak.info

Podaci pokazuju da je u svim zemljama regije u posljednje četiri godine u porastu broj zločina iz mržnje. Za proteklu godinu u Bosni i Hercegovini je zabilježeno 350 zločina iz mržnje, što je znatno više o odnosu na susjedne države (u Hrvatskoj je taj broj 35, a u Srbiji 64), dok je broj pocesuiranih zločina iz mržnje u BiH 77, a za iste je kažnjeno 88 počinitelja.

OSCE misija u Bosni i Hercegovini je zabilježila 71 zločin iz mržnje koji uključuje rasizam i ksenofobiju, 21 prema pripadnicima i imovini vjerskih zajednica u BiH, jedan napad na LGBT aktiviste, kao i dva slučaja ozbiljnih prijetnji upućenih gej muškarcu od strane skupine.

Dvije nevladine organizacije dale su svoj doprinos izvještaju o zločinu iz mržnje za Bosnu i Hecegovinu za 2013. godinu. Informacije koje je dostavilo Međureligijsko vijeće pokazuju da je zabilježeno 30 slučajeva zločina iz mržnje prema pripadnicima i imovini vjerskih zajednica.

Sarajevski otvoreni centar je druga organizacija koja je dostavila podatke o zločinu iz mržnje za BiH. Ti podaci se odnose na zločine iz mržnje počinjene prema LGBT osobama. U skladu sa tim informacijama u protekloj godini su se desila 4 fizička napada, od kojih su tri bili grupni napadi, a jedan je rezultirao ozbiljnim ozlijedama, došlo je do jedne oružane pljačke, pet prijetnji i napisan je jedan uvredljiv grafit.

OSCE Ured za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) je 14. studenog na svojoj web stranici, koja služi za izvještavanje o zločinu iz mržnje, objavio podatke za 2013. godinu.

Informacije obuhvaćaju izvještaje 36 država, ali i podatke vezane za incidente o kojima su izvještavale međunarodne organizacije i civilno društvo, tako da pokrivaju ukupno 45 država.

Što se tiče zakonskog definiranja zločina iz mržnje u Bosni i Hercegovini, u Krivičnom zakonu Republike Srpske postoji definiran zločin iz mržnje, za koje su predviđene određene kazne, a u Krvičnom zakonu Brčko distrikta mržnja je definirana kao otežavajuća okolnost pri odmjeravanju kazne koja dovodi do kvalifikatornih oblika krivičnog djela.

U oba krivična zakona, i Republike Srpske i Brčko distrikta, za pojedina krivična djela definirani su i kvalifikatorni oblici ukoliko su ta krivična djela motivirana mržnjom.

U Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine nažalost nije definiran zločin iz mržnje na sličan način. Zbog toga će Sarajevski otvoreni centar nastaviti zagovarati definiranje i usvajanje zločina iz mržnje u ovom zakonu i davati svoj doprinos budućim izvještajima o zločinu iz mržnje za BiH.