Bljesak.info: Seminar u BiH: LGBT događaji stalne mete napada

lgbt-osobe-napadTekst prenosimo sa portala bljesak.info.

Seminar o pravima LGBT osoba u kontekstu europskih integracija BiH, koji je od 5. do 8. svibnja održan na Jahorini, okončan je donošenjem odgovarajućih smjernica s ciljem poboljšanja položaja LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.

Na seminaru, kojem su prisustvovali i predsjedavajući Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) Mirsad Isaković, njegova zamjenica Diana Zelenika, članica te Komisije Maja Gasal – Vražalica, kao i član Zajedničke komisije za ljudska prava Damir Arnat, istaknuto je da je potrebno izmijeniti Zakon o zabrani diskriminacije BiH tako da jasno definira temelje na kojima je diskriminacija zabranjena i da se eksplicitno navedu: seksualna orijentacija, rodna pripadnost, rodno izražavanje i interseksualni status.

Također, naglašeno je kako je potrebno provoditi Zakon o zabrani diskriminacije BiH, izradom i usvajanjem višegodišnje strategije i akcionog plana za borbu protiv diskriminacije koji bi se primjenjivali u cijeloj državi, kao i da je u svrhu borbe protiv homofobije i predrasuda unutar institucija potrebno educirati i informirati suce, tužitelje, policijske službenike i državne službenike o diskriminaciji LGBT osoba.

Kako je rečeno tijekom trodnevnog seminara, Institucija ombudsmana BiH treba izraditi poseban izvještaj o stanju prava LGBT osoba u BiH, koji će služiti kao osnova za razvijanje daljih radnji i politika da putem medija, institucija i obrazovnog sustava izvrši mainstreaming društvene prihvaćenosti i inkluzije LGBT osoba kako bi se spriječila buduća diskriminacija i incidenti koji se temelje na mržnji. Naglašeno je i da treba analizirati nastavne planove i programe i udžbenike na svim obrazovnim nivoima s ciljem izbacivanja svakog diskriminatornog i uvredljivog sadržaja.

Sudionici su se složili da je važno izmijeniti i dopuniti kaznene zakone Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta da bi se uključile odredbe o zločinu i govoru iz mržnje, na temeljima seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Na seminaru je istaknuto i kako je važno osigurati da službenici vlada i parlamenata svih nivoa vlasti u BiH javno osuđuju incidente koji se temelje na mržnji, kako bi se poslala jasna poruka građanima da se zločini iz mržnje protiv LGBT osoba neće tolerirati. Naglašeno je, isto tako, da policijske uprave i institucije za ljudska prava trebaju održavati izravan i kontinuiran kontakt s organizacijama koje se bave ljudskim pravima i grupama koje rade na pravima LGBT osoba, s ciljem izgradnje povjerenja i sprječavanja svakog budućeg nasilja.

Također, sudionici su naglasili da je svaki javni LGBT događaj potrebno pažljivo i profesionalno planirati, jer treba imati na umu da su LGBT događaji stalne mete napada.

Na kraju, preporučeno je kako je potrebno podići svijest građana o zločinima iz mržnje i govora mržnje usmjerenih na LGBT osobe, provođenjem javnih kampanja u medijima, umjetnosti i javnom prostoru.

Inače, Smjernice su donesene jer su različiti međunarodni mehanizmi i izvještaji za ljudska prava, poput Izvještaja Europske komisije o napretku BiH za 2013. i 2014. godinu, utvrdili potrebu većeg i proaktivnog angažmana institucija BiH kada je riječ o pravima LGBT osoba u BiH, priopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.