Banja Luka: Regionalna konferencija Uticaj EU integracija na poštivanje i zaštitu ljudskih prava LGBT osoba

Poster za konferenciju u BanjaLuci4. i 5. decembra u Banja Luci se održava regionalna konferencija Uticaj EU integracija na poštivanje i zaštitu ljudskih prava LGBT osoba. Konferenciju organizuju Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Mediacentar u okviru projekta koju finansira Europska unija Unapređenje prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih i transrodnih osoba u BiH u skladu sa EU standardima uz finansijsku podršku Fondacije Astraea.

Fokus konferencije bit će na uticaju EU integracija na ljudska prava LGBT osoba, kao i angažmanu istitucija ombudsmana, policije, tužilaštva i sudova u borbi protiv kršenja ljudskih prava LGBT osoba. Cilj ove konferencije jeste pružanje podrške aktivistima_kinjama iz Banjalučkog uduženje kvir aktivista koji_e su zbog svog djelovanja i zalaganja za ljudska prava konstanto izloženi_e prijetnjama i nasilju, ali i poticanje vladinih institucija Republike Srpske na otvoreniju diskusiju i dublje razumjevanje kršenja ljudskih prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini.

Konferenciju će otvoriti Terry Reintke, članica Europskog parlamenta, a na konferenciji će učestvovati predstavnici_ce državnih organa za zaštitu ljudskih prava i predstavnici_ce organizacija civilnog društva iz regiona Zapadnog Balkana, kao i predstavnici_ce institucija Evropske Unije.

Detaljan program konferencije možete pronaći na sljedećem linku.
Za više informacija kontaktirajte Sarajevski otvoreni centar na
tel/fax: 033 200 073 ili e-mail: [email protected]