8. mart – Između izgubljene autentičnosti, nepodnošljive banalizacije i političke potencije

predavanje_Zlatiborka

Sarajevski otvoreni centar Vas poziva na predavanje
iz ciklusa ‘Neko je rekao feminizam?’ na temu:

 8. mart- Između izgubljene autentičnosti,
nepodnošljive banalizacije i političke potencije
koje će održati dr. sc. Zlatiborka Popov Momčinović

 ponedjeljak, 3. mart 2014., 18h
Centar za kulturnu i medijsku dekontaminaciju
Adresa: Zmaja od Bosne 8

predavanje je na BHS jeziku

Različite rodne ideologije, bilo u formi pregovaranja oko roda ili upisivanja značenja u rod, su se kreatale i oko sintagmi 8. marta, kao simbola onoga što tzv. rodna ravnopravnost jeste odn. treba da bude. Budući da je na djelu svojevrsno simboličko poništavanje ovog praznika i redukcija prenapučenih značenja koje on nosi, potrebno je sa stanovišta preispitivanja i prikazivanja njegovih smislova ukazati na njegov značaj, makar i od njega ostali samo talozi. Između potpunog kooptiranja praznika od strane ljevice pod plaštom da je klasno pitanje primarnije od rodnog i težnji ka njegovoj banalizaciji i komercijalizaciji koju simbolizuje poklanjanje crvenog karanfila „ljepšem polu“ a što vodi u nasjedanje na lukavstva patrijarhata kapitalističkog tipa, kreću se i hibridni diskursi koji, referirajući na „praznične svakodnevnice“ odslikavaju stvarnost koja je stvarnija od stvarnog. S tim u vezi, ukazaće se na konstruktivizme koje osciliraju oko 8. martovske potencije s akcentom na socijalistički i post-socijalistički period i recentne interpretacije u kontekstu bh. društva.

O predavačici: Dr. Zlatiborka Popov-Momčinović (1975, Vršac) završila je studij sociologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Tokom i nakon studiranja radila je u nevladinom sektoru i lokalnim medijima, a od 2005. je angažovana kao asistentkinja na Filozofskom fakultetu Istočno Sarajevo, gdje je i magistrirala sa temom „Politička kultura u periodu tranzicije“. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu je doktorirala 2013. sa temom „Ženski pokret u postdejtonskoj BiH: dometi, inicijative, kontroverze“. Objavila je više od četrdeset naučnih radova iz oblasti političke sociologije, politikologije religije, i feminističke teorije i prakse. Bila je stipendistica Fonda otvoreno društvo Bosna i Hercegovina u okviru „Policy Fellowship Development Project“, i angažovana u nekoliko lokalnih i regionalnih istraživanja kao što su „Religion and Pluralism in Education: Comparative Approaches in Western Balkan“, „Reconciliation and Trust Building in Bosnia and Herzegovina“, „Govor mržnje u Bosni i Hercegovini“, „Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini“, „Coming out: Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba“. Zamjenica je urednika bh. časopisa „Diskursi“. Aktivna je i u civilnom društvu. Članica je Upravnog odbora Fondacija CURE. Održala je niz javnih predavanja na temu ženskog pokreta i feminizma, bila angažovana kao predavačica na Ženskoj političkoj akademiji i Političkoj akademiji za mlade lidere.