10 godina SOC-a: Raja za 10!

LJUBAV I VEZE

Tokom deset godina, SOC je ostvario saradnju i partnerske odnose sa brojnim pojedincima i pojedinkama iz akademskog, umjetničkog i naučnog bh. svijeta, ali i sa prirodnim saveznicima – drugim nevladinim organizacijama. Saradnja se prelila i preko granica države BiH, a pored profesionalne saradnje, stekle_i smo mnogobrojne drugare i drugarice na čiju ekspertizu, znanje i podršku možemo računati i dan danas. Teško je sjetiti se svih i svakoga zbog poslovično kratkih rokova za pripremu publikacije, zato se nemojte ljutiti ako niste na dijagramu, već slobodno dodajte svoje ime/ime svoje organizacije!

Da nema SOC-a, trebalo bi ga izmisliti!

Većina ljudi bi, onako na prvu, nevladinu organizaciju definisala prema onome šta ona radi i čime se bavi. Ja bih rekla da organizaciju, prije svega, čine ljudi koji nešto rade. A kada imate ljude pune energije, volje i želje da nešto u društvu mijenjaju nabolje, onda je lako raditi sa njima. Upravo tako je i sa Sarajevskim otvorenim centrom. Svojim otvorenim i iskrenim pristupom i vrijednosnim stavovima, SOC-ov tim otvorio je mnoga vrata u BiH i uspostavio veze i saradnju sa različitim akterima/kama, od pojedinaca/ki do brojnih nevladinih organizacija.

Za kratko vrijeme Sarajevski otvoreni centar je postao prepoznatljiv i nametnuo se kao organizacija koja zna šta hoće, koja profesionalno i argumentovano zagovara promjene u društvu i njeguje partnerske odnose i saradnju sa drugima.

Helsinški parlament građana Banja Luka sa SOC-om sarađuje već nekoliko godina i iskreno se nadamo da će ta saradnja, koja već odavno nadilazi puko projektno partnerstvo, potrajati. Mi se konsultujemo, razmjenjujemo mišljenja, reagujemo, podržavamo jedni druge i radujemo se svakom malom pomaku koji se napravi na polju unapređenja i zaštite ljudskih prava u BiH.

Ono što Sarajevski otvoreni centar čini specifičnim jesu žene i muškarci koji/e rade u organizaciji i koji/e strpljivo, uporno, bez straha i agrumentovano razbijaju predrasude i stereotipe i promiču načela jednakih mogućnosti u našem, nažalost, još uvijek duboko patrijarhalnom i tradicionalnom društvu. Pokazali/e su nam svima kako se može i treba raditi, kako se grade odnosi i prave mostovi. Za kratko vrijeme su stvorili/e pretpostavke za usvajanje ili barem razmatranje različitih zakonskih rješenja i politika u oblasti ravnopravnosti spolova, a naročito zaštite LGBTI osoba, što je donedavno bila tabu tema u BiH.

Šta reći na kraju, osim – da nema SOC-a, trebalo bi ga izmisliti!

Dragana Dardić, izvršna direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka

Dijagram dostupan ovdje