Kultura

Sarajevski otvoreni centar je prepoznao važnost organizovanja kulturnih događaja, te kulturni angažman uopšte, kao važnu platformu za podizanje svijesti građana i građanki o važnosti prava žena u Bosni i Hercegovini, te kroz svoje programe djeluje i ovoj oblasti.

Otvorena izložba – USTAJ ŽENO! Europeizacija & Emancipacija: slučaj Nafija Sarajlić – crtice i teme NEKO JE REKAO FEMINIZAM – Selo i feminizam Svjedočimo sve većem jačanju društvene i moralno-religijske kontrole nad tijelom žene Neko je rekao feminizam: Seksualno i reproduktivno zdravlje Uz savezništvo, sestrinstvo i solidarnost možemo proizvesti otpor prema patrijarhatu Neko je rekao feminizam: Žene i desnica Nova feministička borba vodi se na internetu Neko je rekao feminizam na PitchWise festivalu: Digitalni feminizam Historiju feminizma treba čitati kao vodič za razumijevanje sadašnjosti NEKO JE REKAO FEMINIZAM: Šta kažemo kada kažemo riječ na F? Žene u jeziku ne treba podrazumijevati Promocija knjige “1995-2015: Žene i politički život u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini” u Tuzli 31. marta