Tim

Kontakt:
Sarajevski otvoreni centar
Čekaluša 16, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
tel: + 387 (33) 551 000 (programski tim)
—– + 387 (33) 551 001 (menadžment, finansije i administracija)
fax: + 387 (33) 551 002
www.soc.ba
office@soc.ba

Upravni odbor Sarajevskog otvorenog centra čine:
Aida Spahić, Arijana Aganović i Elmaja Bavčić

Tim Sarajevskog otvorenog centra:

Emina Bošnjak
Izvršna direktorica
emina@soc.ba

Emina Bošnjak je koordinatorica u Sarajevskom otvorenom centru od decembra 2011. i regionalna urednica online magazina B-Turn za Bosnu i Hercegovinu, kao i saradnica online magazina Submagazin za indie kulturu u BiH. Emina studira pravo na Univerzitetu u Sarajevu.

Maja Lukić-Schade
Rukovoditeljica programa
maja@soc.ba

Maja Lukić-Schade je završila MA studij u Leipzigu (Njemačka) i dobila zvanje Amerikanologinje. Od 2004. do 2010. radila je za OHR, a od 2010. do 2014. za njemačku političku fondaciju Heinrich Böll gdje je između ostalog koordinisala/vodila projekte iz oblasti ljudskih prava/LGBT prava. SOC-ovom timu se pridružuje od oktobra 2015. godine.

Vladana Vasić
Rukovoditeljica zagovaranja
vladana@soc.ba

Završila studij prava na Univerzitetu u Sarajevu, a u Sarajevskom otvorenom centru je već od aprila 2012, prvo kao volonterka a od jula 2012. kao saradnica za pravna pitanja/pravno savjetovalište i za pitanja zagovaranja.

Lejla Huremović
Koordinatorica programa
lejla@soc.ba

Lejla je završila studij odnosa s javnošću na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, gdje trenutno privodi kraju master studij odnosa s javnošću. Tokom 2010. i 2011. godine radila je u Vijeću za štampu u BiH. Od septembra 2011. dio je tima Sarajevskog otvorenog centra.

Inela Hadžić
Koordinatorica programa
inela@soc.ba

2011. godine je diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu. U vrijeme studija radila je na projektima Pojedinac i pravosuđe, Građanin, to sam ja ispred Inicijative mladih za ljudska prava. Radila dvije godine pripravničkog staža u advokatskom uredu, gdje je stekla znanje i vještine primjene različitih oblasti prava.  Od maja 2014. godine je dio tima Sarajevkog otvorenog centra.

Jasmina Čaušević
Koordinatorica programa
jasmina@soc.ba

Jasmina je diplomirala jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Magistrica društvenih nauka iz oblasti rodnih studija. Urednica, autorica ili koautorica u brojnim publikacijama. Držala obuke, radionice i predavanja vezana za feminističku perspektivu lingvistike, ljudskih prava, historije, književne teorije, jezika u upotrebi. Bavi se kulturom, pravima i potrebama LGBT osoba.

Jozo Blažević
Koordinator programa
jozo@soc.ba

U periodu između 2006. i 2012., prošao je niz konferencija, edukacija i treninga na različite teme na kojima je stekao iskustvo u projektiranju, organiziranju i vođenju seminara i radionica. U Sarajevskom otvorenom cetru radi na aktivnostima vezanim za direktan rad sa LGBT zajednicom.

Nikola Kuridža
Koordinator programa
nikola@soc.ba

Nikola je jedan od osnivača i član regionalne platforme za suočavanje sa prošlošću ”Jer me se tiče”. Radio je u Centru za mlade KVART iz Prijedora i Omladinskom centru ”Ljubija” sa djecom iz višestruko ugroženih porodica. Dio tima Sarajevskog otvorenog centra je od početka 2017. godine.

Maida Zagorac
Koordinatorica programa
maida@soc.ba

Maida je 2014. godine završila Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, na kojem trenutno pohađa i master studije. Članica je SOC tima od 2014. godine.

Delila Hasanbegović
Programska asistentica
delila@soc.ba

Delila je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je trenutno na Master studiju. U timu Sarajevskog otvorenog centra je od septembra 2015. godine kao volonterka, a od početka 2017. godine je programska asistentica. Završila je i Feminističku školu Žarana Papić i autorica je više objavljenih radova na temu feminizma i feminističkih čitanja društvenih fenomena. Trenutno istražuje stanje i perspektive seksualnog obrazovanja i reproduktivnih prava u obrazovnom sistemu BiH sa aspekta prava na obrazovanje.

ADMINISTRACIJA I FINANSIJE

Marina Jovović
Rukovoditeljica finansija i administracije
marina@soc.ba

Od 2006. godine bavi se administrativnim i knjigovodstveno-finansijskim poslovima, kroz koje je usvajala potrebno znanje i iskustvo u radu. Prati rad Sarajevskog otvorenog centra od samih početaka pri čemu je prošla više obuka o ljudskim pravima žena, LGBTIQ osoba te je i 2015. godine završila Feminističku školu Žarana Papić. Od jula 2016. dio je tima Sarajevskog otvorenog centra.

Dina Vilić
Koordinatorica za finansije i administraciju
dina@soc.ba

Dina je završila bachelor i master studij komparativne književnosti i bibliotekarstva na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. U periodu 2001-2007. radila je kao novinarka na RTV BiH/BHT1, u Jutarnjem programu. Od 2010. godine radi u Sarajevskom otvorenom centru.

VOLONTERI_KE

Darko Pandurević
Volonter
darko@soc.ba

Liam Isić
Volonter
isicliam@gmail.com

Nera Mešinović
Volonterka
neramesinovic@gmail.com