Jačanje pokreta

Ženski pokret u Bosni i Hercegovini – Artikulacija jedne kontrakulture

Zlatiborka Popov-Momčinović, 2013: Ženski pokret u Bosni i Hercegovini – Artikulacija jedne kontrakulture. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija CURE/CEIR. PDF...