Pravo na slobodu okupljanja u Bosni i Hercegovini: Između međunarodnih standarda i nacionalnih praksi – Sarajevski Otvoreni Centar

Pravo na slobodu okupljanja u Bosni i Hercegovini: Između međunarodnih standarda i nacionalnih praksi

Za razliku od drugih, sličnih analiza, ovdje se instituti ne posmatraju samo sa teorijskog aspekta i njihove usklađenosti sa međunarodnim smjernicama, već se u obzir uzima i praktični aspekt.