Rad sa zajednicom

Sarajevski otvoreni centar pored svojih zagovaračkih aktivnosti na polju LGBTI prava, nastavlja kontinuirani rad sa LGBTI zajednicom radi njenog društvenog i pravnog osnaživanja, a u posljednje vrijeme još intenzivnije kroz različite cikluse i formate druženja, osnaživanja, informisanja i savjetovanja.

  • Rad sa LGBTI zajednicom – nastavljamo i dalje u sigurnom prostoru sa novim ciklusima druženja „Na(do)gradi se“, „Osvajanje slobode“ i „QultURA“. Kroz ove cikluse ugošćujemo aktiviste_kinje iz zemlje i regiona, ali i Evrope, organizujemo radionice i osnažujemo se zajedno.
  • Web portal – LGBTI.ba je bosanskohercegovački virtuelni prostor, namijenjen javnosti i LGBTI zajednici, koji nudi aktuelne multimedijalne sadržaje o životu lezbejki, gejeva, biseksualnih, transrodnih i interspolnih osoba, kao i o LGBTI kulturi, javnim politikama i pravima.
  • Pravna pomoć i savjetovanje – LGBTI osobama pružamo prostor, mjesto i ljude kojima se mogu obratiti u slučajevima diskriminacije i/ili nasilja na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika, te podršku u procesu realizacije njihovih prava kroz besplatno pravno savjetovanje.
  • Psihološko savjetovanje – upućujemo i uspostavljamo kontakt između LGBTI osoba koje se jave radi razgovora, a koje bi željele razgovarati sa senzibilisanim psiholozima_ginjama. Za više informacija, pišite na savjetovanje@soc.ba.

 

Druženja za LGBTI zajednicu: Promocija publikacije Džuvljarke – lezbejska egzistencija Romkinja Poziv na protestni marš: Nasilje nije normalno, 13. maj, Sarajevo Druženja za LGBTI zajednicu: Počele probe limenog orkestra POZIV DA UČESTVUJEŠ: Kampanja – Ljubav čini porodicu Druženja za LGBTI zajednicu: Film o kubanskom drag performeru Druženja za LGBTI zajednicu: Februarsko coming out osnaživanje UČESTVUJ: Veliko istraživanje o problemima i potrebama LGBTI osoba u BiH Druženja za LGBTI zajednicu: Prije same Merlinke – predavanje „Drag 101“ Đetić na Neđelji ponosa Šareni oktobar u SOC-u – druženja za LGBTI zajednicu Škola LGBTI aktivizma: II modul sa Zoe Gudović – O lezbejskom pokretu i direktnim uličnim akcijama Filmsko veče povodom Dana vidljivosti biseksualnih osoba