Rad sa zajednicom

Sarajevski otvoreni centar pored svojih zagovaračkih aktivnosti na polju LGBTI prava, nastavlja kontinuirani rad sa LGBTI zajednicom radi njenog društvenog i pravnog osnaživanja, a u posljednje vrijeme još intenzivnije kroz različite cikluse i formate druženja, osnaživanja, informisanja i savjetovanja.

  • Rad sa LGBTI zajednicom – nastavljamo i dalje u sigurnom prostoru sa novim ciklusima druženja „Na(do)gradi se“, „Osvajanje slobode“ i „QultURA“. Kroz ove cikluse ugošćujemo aktiviste_kinje iz zemlje i regiona, ali i Evrope, organizujemo radionice i osnažujemo se zajedno.
  • Web portal – LGBTI.ba je bosanskohercegovački virtuelni prostor, namijenjen javnosti i LGBTI zajednici, koji nudi aktuelne multimedijalne sadržaje o životu lezbejki, gejeva, biseksualnih, transrodnih i interspolnih osoba, kao i o LGBTI kulturi, javnim politikama i pravima.
  • Pravna pomoć i savjetovanje – LGBTI osobama pružamo prostor, mjesto i ljude kojima se mogu obratiti u slučajevima diskriminacije i/ili nasilja na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika, te podršku u procesu realizacije njihovih prava kroz besplatno pravno savjetovanje.
  • Psihološko savjetovanje – upućujemo i uspostavljamo kontakt između LGBTI osoba koje se jave radi razgovora, a koje bi željele razgovarati sa senzibilisanim psiholozima_ginjama. Za više informacija, pišite na savjetovanje@soc.ba.

 

Druženja za LGBTI zajednicu: Spolno prenosive infekcije Druženja za LGBTI zajednicu: Iskustva tranzicije, lične priče Druženja za LGBTI zajednicu: Istorija LGBTI aktivizma Video kampanja povodom Međunarodnog Coming out dana – IMA IZAĆ’ Druženja za LGBTI zajednicu: Predstavljeni prvi rezultati o potrebama LGBTI zajednice u Bosni i Hercegovini Druženja za LGBTI zajednicu: Druga proba Limenog orkestra Druženja za LGBTI zajednicu: Ljeto se nastavlja! Druženja za LGBTI zajednicu: Radionica Vogue plesa Druženje sa Duginim obiteljima uz roštilj Druženja za LGBTI zajednicu: Predstavljanje Queer priča u SOC-u Druženja za LGBTI zajednicu: Projekcija filma ”Prajd za sve nas” Druženja za LGBTI zajednicu: Kurs fotografije