Rad sa zajednicom

Sarajevski otvoreni centar pored svojih zagovaračkih aktivnosti na polju LGBTI prava, kontinuirano radi sa LGBTI zajednicom radi njenog društvenog i pravnog osnaživanja, kroz različite cikluse i formate druženja, osnaživanja, informisanja i savjetovanja.

  • Rad sa LGBTI zajednicom – u našem sigurnom prostoru kroz različite formate ugošćavamo aktiviste_kinje iz naše zemlje i regoiona, ali i Evrope, te organizujemo različite zabavne sadržaje kao i radionice kroz koje se zajedno osnažujemo.
  • Web portal – LGBTI.ba je bosanskohercegovački virtuelni prostor, namijenjen javnosti i LGBTI zajednici, koji nudi aktuelne multimedijalne sadržaje o životu lezbejki, gejeva, biseksualnih, transrodnih i interspolnih osoba, kao i o LGBTI kulturi, javnim politikama i pravima.
  • Pravna pomoć i savjetovanje – LGBTI osobama pružamo prostor, mjesto i ljude kojima se mogu obratiti u slučajevima diskriminacije i/ili nasilja na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika, te podršku u procesu realizacije njihovih prava kroz besplatno pravno savjetovanje.
  • Peer to peer savjetovanje – kroz naša druženja se upoznajemo, razgovaramo i jačamo. Od 2018. godine sa nama će kroz druženja biti i naša nova kolegica Dalila Bašić koja će raditi peer to peer savjetovanje u prostorijama SOC-a.
  • Psihološko savjetovanje – nudimo besplatno psihološko savjetovanje i psihoterapijski rad sa senzibilisanim psihologinjama. Za više informacija, pišite na savjetovanje@soc.ba.

 

Poziv na druženje za porodice i LGBTIQ osobe Lezbejka sam, neka sam – Merlinka sedmi put u Sarajevu U 2018. godini 142 nove osobe su bile dio našeg rada sa zajednicom 10 GODINA POSLIJE: ŠETNJA U NAŠIM CIPELAMA PROGRAM OBILJEŽAVANJA IDAHOT-a 2018 u BiH Druženja za LGBTI zajednicu: Bitno je ulagati u kapacitete trans zajednice Druženja za LGBTI zajednicu: Održan drugi kvir kviz i filmsko veče Druženja za LGBTI zajednicu: Održan prvi kvir kviz i književno veče Druženja za LGBTI zajednicu: Prednovogodišnje druženje u SOC-u Druženja za LGBTI zajednicu: Spolno prenosive infekcije Druženja za LGBTI zajednicu: Iskustva tranzicije, lične priče Druženja za LGBTI zajednicu: Radionica o zdravim emotivnim odnosima u istospolnim i nebinarnim partnerstvima