10 godina SOC-a

2017. godine Sarajevski otvoreni centar obilježava 10 godina rada i postojanja.

Tim povodom smo, sa prijateljima_cama, autorima_cama, izradili i objavili publikaciju – brošuru o našem dosadašnjem radu. Njome se osvrćemo na sve poduhvate i dostignuća, obilježavamo saradnju, podršku i prijateljstvo koje sve to prati. Iza nas je decenija rada na kulturnim, književnim i umjetničkim programima, te naučno-istraživačkog rada u oblasti društvenih nauka i međureligijskog obrazovanja. Iza nas su i godine javnog promovisanja ljudskih prava LGBTI osoba i žena te, na državnom, evropskom i međunarodnom nivou, zagovaranja unapređivanja zakonodavstva i javnih politika u našoj zemlji.
Nadamo se da smo doprinijeli razvoju politika ljudskih prava i time potakli daljnji razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Najbolje od SOC-a

Donosimo pojedinačne tekstove iz brošure o 10 godina rada Sarajevskog otvorenog...

Emina Bošnjak, izvršna direktorica SOC-a, povodom 10 godina: Trud se isplatio

Donosimo pojedinačne tekstove iz brošure o 10 godina rada Sarajevskog otvorenog...

10 godina Sarajevskog otvorenog centra: SOC nam treba barem još 10 narednih godina

Donosimo pojedinačne tekstove iz brošure o 10 godina rada Sarajevskog otvorenog...