Kontakt

Sarajevski otvoreni centar

Čekaluša 16
71 000 Sarajevo

tel: + 387 (33) 551 000 (programski tim)
—–+ 387 (33) 551 001 (menadžment, finansije i administracija)
fax:+ 387 (33) 551 002

www.soc.ba
office@soc.ba

Za pravni savjet i pomoć ukoliko se radi o diskriminaciji i/ili nasilju na osnovu seksualne orijentacije i/ili rodnog identiteta, možete nas kontaktirati na:
pravnosavjetovanje@soc.ba
ili na broj telefona 062/123-561.