Tag: lgbt human rights

Right of LGBT Persons in Bosnia and Herzegovina: Education

16. Ivana Dračo, Mladen Lakić, Zlatiborka Popov-Momčinović (2013) Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Obrazovanje. Sarajevo: Fondacija Heinrich Boell – Ured za BiH/Fondacija CURE/Sarajevski otvoreni centar. PDF version (in B/C/S): Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Obrazovanje

Rights of LGBT Persons in Bosnia and Herzegovina: Judiciary

14. Amar Numanović, Sanela Muharemović, Zlatiborka Popov-Momčinović (2013) Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe. Sarajevo: Fondacija Heinrich Boell – Ured za BiH/Fondacija CURE/Sarajevski otvoreni centar. PDF version (in B/C/S): Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe