Tag: lesbian and bisexual women

More than a Label. On Women Who Love Women

6. Jasmina Čaušević, Aida Spahić, Merima Omeragić (2013) Više od etikete. O ženama koje vole žene. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar. PDF version: Više od etikete. O ženama koje vole žene.