Tag: bosnia and herzegovina @en

Right of LGBT Persons in Bosnia and Herzegovina: Health

Jasmina Čaušević, Lejla Somun-Krupalija, Zlatiborka Popov-Momčinović Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Zdravstvo. Sarajevo: Fondacija Heinrich Boell – Ured za BiH, Fondacija CURE, Sarajevski otvoreni centar. PDF verzija: Prava LGBT osoba u BiH: Zdravstvo

Rights of LGBT Persons in Bosnia and Herzegovina: Judiciary

14. Amar Numanović, Sanela Muharemović, Zlatiborka Popov-Momčinović (2013) Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe. Sarajevo: Fondacija Heinrich Boell – Ured za BiH/Fondacija CURE/Sarajevski otvoreni centar. PDF version (in B/C/S): Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe

CEDAW report for 2010 and a supplement to the report for 2013

Informal network of women’s non-governmental organisations lead by Sarajevo Open Centre (2013) The 3rd Alternative Report on the Implementation of CEDAW and Women’s Human Rights in Bosnia and Herzegovina (2010) with Annex on changes in law and practice (2013) Dodatak 3. Alternativnom izvještaju o implementaciji CEDAW konvencije i ženskim ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini … Continued

What is the gender of security?

2. Damir Arsenijević, Tobias Flessenkemper (editors, 2013) Kojeg je roda sigurnost? Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar. PDF version: Kojeg je roda sigurnost?

More than a Label. On Women Who Love Women

6. Jasmina Čaušević, Aida Spahić, Merima Omeragić (2013) Više od etikete. O ženama koje vole žene. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar. PDF version: Više od etikete. O ženama koje vole žene.

Parliamentarism in Bosnia and Herzegovina

3. Saša Gavrić, Damir Banović (priredili, 2012) Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/ Fondacija Friedrich Ebert. PDF version: Parlamentarizam u Bosni i Hercegovini